Privacy verklaring

Gegevens die worden bewaard

Tassenmarkt.nl verzamelt en bewaart gegevens die u invult op deze website of die u verstrekt aan onze klantenservice. Deze informatie wordt gebruikt om bestelde producten te leveren, om bestellingen te kunnen verwerken en verzenden, voor het versturen van ordergerelateerde e-mails en voor het verlenen van service.
Tevens kan deze informatie worden gebruikt om u te benaderen over aankopen, speciale aanbiedingen en/of nieuwe functionaliteiten op de site.

Tassenmarkt.nl verzamelt geen persoonlijke gegevens welke betrekking hebben op uw lichamelijke/geestelijke conditie, ras en/of etnische afkomst, politieke voorkeur, religie, seksleven of crimineel verleden.

Wij kunnen bepaalde informatie automatisch opslaan en verzamelen wanneer u deze website bezoekt. Hieronder vallen onder meer: IP-adres, browserinformatie etc. Daarnaast verzamelen wij informatie / data m.b.t. sitegebruik en bezoekersstatistieken. Deze informatie wordt door ons gebruikt om de prestaties van website te evalueren en te verbeteren met als doel een betere online winkelervaring te creëren.

Net als vrijwel alle sites maken wij gebruik van zgn. Cookies. Dit zijn zeer kleine bestandjes die door uw browser op uw computer worden achtergelaten. Cookies helpen ons om klanten te herkennen en zodoende een betere, snellere winkelervaring te bieden. Dankzij deze cookies zijn wij bijvoorbeeld in staat om opgeslagen items in uw shopping bag te kunnen opslaan ook wanneer u de website verlaat en op een later tijdstip terugkomt.
Daarnaast maken wij ook gebruik van cookies om informatie te verzamelen over uw gebruik van deze website.
Het is mogelijk om uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert. (Zie hiervoor het help menu van uw browser). Wij adviseren u echter om deze cookies automatisch te accepteren aangezien dit de gebruikservaring op de site verbeterd.

Derde partijen en informatieverstrekking

Tassenmarkt.nl zal de door u aan ons verstrekte (persoonlijke) informatie niet delen met derden, tenzij u hier toestemming voor heeft gegeven of zoals beschreven in dit privacybeleid.
Tassenmarkt.nl schakelt derde partijen in om diensten te verrichten welke verband houden met het functioneel beheer van deze website. Voorbeelden van dergelijke diensten zijn o.a.: Betalingsverwerking en autorisatie, bescherming tegen fraude en beperking van kredietrisico's, productaanpassingen, verwerking en verzending van orders, distributie, marketing en promotie, website analyse en evaluatie. Voorbeelden van derde partijen zijn o.a. : PostNL (voorheen TNT Post) en onze provider .
We verstrekken persoonlijke gegevens aan deze derde partijen, maar we autoriseren deze partijen uitsluitend om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die ze verrichten en we nemen stappen om ervoor te zorgen dat deze derde partijen passende maatregelen treffen om te voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot gegevensbescherming.

We kunnen persoonlijke gegevens bekendmaken wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat: de wet dit vereist; dit geschiedt in antwoord op een wettelijk verzoek; dit noodzakelijk is ter bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of aan ons gelieerde ondernemingen, partners, klanten of anderen. We kunnen niet-persoonlijke informatie uitwisselen met onze marketingpartners, adverteerders en anderen. Voorbeelden van dergelijke niet-persoonlijke informatie zijn onder andere het aantal gebruikers dat deze website heeft bezocht gedurende een bepaalde periode of een specifiek product heeft aangeschaft via deze website. Deze informatie wordt gewoonlijk uitgedrukt in aantallen.

Zoals bij elk andere onderneming bestaat de mogelijkheid dat wij onze activiteiten doorontwikkelingen en andere online winkels en/of fysieke winkels verkopen dan wel verwerven. Bij dergelijke transacties vormt klanteninformatie vaak een belangrijk onderdeel van de over te dragen bedrijfsmiddelen. In het onwaarschijnlijke geval dat onze bedrijfsmiddelen zullen worden overgenomen door een derde partij zullen wij zoveel mogelijk bedingen dat de overnemende partij de in dit privacybeleid beschreven richtlijnen naleeft.

Welke maatregelen treffen wij ter bescherming van uw gegevens

We treffen verschillende beveiligingsmaatregelen om de persoonlijke gegevens die we verzamelen te beschermen. We gebruiken onder andere Secure Sockets Layer (SSL)-technologie om creditcardgegevens te beschermen. Ook zijn al onze persoonlijke accountpagina's en pagina's waarop u informatie aan ons verstrekt beveiligd middels SSL technologie. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen is het belangrijk dat u een eventueel aangemaakt wachtwoord en gebruikersnaam niet zomaar bekendmaakt aan anderen. Als u een wachtwoord wilt annuleren, of als u enig verlies, diefstal of onbevoegd gebruik van een wachtwoord opmerkt, neem dan contact met ons op e-mail. Intern bepalen wij welke medewerkers toegang hebben tot welke persoonlijke gegevens. 

Bewaarduur

In het algemeen bewaren we persoonlijke gegevens alleen voor de duur van de doeleinden beschreven in dit privacybeleid, of om te voldoen aan wettelijke eisen met betrekking tot dataretentie. We treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens die we verzamelen niet langer dan nodig worden bewaard.